چرخش تنها تولید کننده بیش از 120 قلم مهره چاکنت KM و واشر چاکنت MB در ایران
گروه صنعتی چرخش